St Bartholomew's WW1 memorial
Queen Mary's steps
Royal Exchange Assurance
PP - 3P - Donovan
Rosslyn Heights
Dame Frances Gardner
John Betjeman statue
mobile nav